WOZ Waarde Almere bezwaar

Elk jaar bepaalt de gemeente Almere de waarde van je woning of pand middels de WOZ waarde Almere. De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) heeft invloed op de hoogte van de belastingen die je jaarlijks afdraagt. Algemeen geldt dat hoe hoger de WOZ-waarde is, des te hoger de af te dragen belastingen zijn. Het kan daarom lonen om de hoogte van de WOZ-waarde aan te vechten als je hier redenen toe ziet. Er zijn enkele zaken die de gemeente als leidraad hanteert voor de bepaling van de WOZ-waarde. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het type woning, de grootte van het huis, de buurt waar de woning is gesitueerd of de verkoopprijs van vergelijkbare woningen die in de voorgaande periode zijn verkocht.

Heeft bezwaar maken zin?

De WOZ waarde Almere wordt berekend op basis van de criteria zoals zojuist genoemd. Hierbij wordt echter niet gekeken naar bijzondere kenmerken of omstandigheden van betreffende onroerend goed. Zo kan het zijn dat er asbest in de woning is aangetroffen, dat de keuken en badkamer verouderd zijn of dat er achterstallig onderhoud is. Ook externe factoren zoals een buurt die achteruit gaat, een nabijgelegen windmolenpark of een bestemmingsplan kunnen van invloed zijn op de waarde van je woning. Anders gezegd: mochten deze zaken zich voordoen, dan kun je deze aandragen als argument op basis waarvan de WOZ waarde Almere naar beneden bijgesteld kan worden. Deze bijzondere omstandigheden zijn immers niet meegenomen door de gemeente bij het vaststellen van de WOZ waarde Almere. Als je een bezwaarschrift indient, dan is de kans vrij groot dat het bezwaar ook wordt gehonoreerd. Dit geldt in de praktijk voor meer dan de helft van alle ingediende bezwaren.

Maken veel mensen gebruik van de mogelijkheid tot bezwaar?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk nee. Slechts 2% van de Nederlandse huiseigenaren dient bezwaar in na ontvangst van de WOZ-beschikking. Veel mensen denken dat het toch geen zin heeft om bezwaar te maken of vinden het te veel geregel. Daarbij weten veel mensen niet eens van het bestaan van de mogelijk om de WOZ waarde Almere aan te vechten. En dat is zonde, want zoals al gemeld wordt meer dan de helft van de bezwaren uiteindelijk gehonoreerd. Het loont dus de moeite om kritisch naar de hoogte van de geschatte WOZ-waarde te kijken. En als je redenen hebt om deze lager in te schatten, dan is het interessant om een gespecialiseerde partij in de arm te nemen.

Diensten van een specialist

Er zijn bureaus die je kunnen helpen met het onderzoeken van de mogelijkheid om bezwaar WOZ waarde Almere te maken. Een gecertificeerde taxateur kan je helpen met het juist inschatten van de waarde van de huis. Mocht hij of zij reden zien om de afgegeven WOZ-waarde Almere aan te vechten, dan word je geholpen met het gehele vervolgtraject. Het enige wat jij hoeft te doen is het aanleveren van enkele gegevens en de WOZ-beschikking. Zo heb je een grote kans dat het WOZ-bedrag uiteindelijk wordt aangepast. En uiteindelijk bespaar je hiermee veel onnodige kosten aan belastingen en andere heffingen.